activiteiten cursussen diensten

Opnieuw zoeken..

Alleen, hoe dan verder


 

Onder het motto ‘Al­leen, hoe dan verder?’ houdt Impuls Welzijn Ouderen zes bijeenkomsten voor we­duwen en weduwnaars van 60 jaar en ouder. 

 

Tijdens deze bijeen­komsten kunnen mensen, die hun partner zijn verloren, hun er­varingen delen. Ook komt aan de orde hoe ze weer invulling kun­nen geven aan hun leven. Deelna­me kost 10 euro voor 6 bijeenkomsten (inclusief een kopje koffie of thee).

 

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor bijeenkomsten, neem dan contact op met Ria Heijdens van Impuls via tel. 0541 571414.

 

 
 

tijd 13.30 - 15.30 uur.
kosten Euro 10,- voor 6 bijeenkomsten.
persoon Ria Heijdens
telefoon 0541 571414
locatie michgoriushuis
datum(s)31-12-2019