activiteiten cursussen diensten

Opnieuw zoeken..

abc project

 

De belangrijkste vraag van het project “Actief Betrokken Club” is: Hoe kunnen we het potentieel van een sportvereniging benutten en ondersteunen.

 

De volgende doelen zijn geformuleerd:

  • De kracht van sportverenigingen inzichtelijk maken en verder ontwikkelen
  • Maatschappelijke betrokkenheid vergroten van sportverenigingen
  • Stimuleren van sportaanbod op buurt- en wijkniveau
  • Stimuleren van mensen met een participatieprobleem
  • Verbindingen leggen van sportverenigingen naar onderwijs en zorg
  • Inzet op meer bewegen, leefbaarheid en gezondheid

 

Francisca van de Schilde

 

Wilt u meer weten over het ABC-project, neem dan contact op met Francisca van de Schilde van Impuls.