activiteiten cursussen diensten

Opnieuw zoeken..

abc project

 

Het project “Actief Betrokken Club” beoogt het versterken van Oldenzaalse sportverenigingen om zodoende de sportieve taken in te zetten om de maatschappelijke functie van de vereniging te verstevigen.

 

Kortom: Hoe kunnen we het potentieel van een sportvereniging benutten en ondersteunen.

 

De volgende doelen zijn geformuleerd:

  • De kracht van sportverenigingen inzichtelijk maken en verder ontwikkelen
  • Maatschappelijke betrokkenheid vergroten van sportverenigingen
  • Stimuleren van sportaanbod op buurt- en wijkniveau
  • Stimuleren van mensen met een participatieprobleem
  • Verbindingen leggen van sportverenigingen naar onderwijs en zorg
  • Inzet op meer bewegen, leefbaarheid en gezondheid

 

Francisca van de Schilde

 

Wilt u meer weten over het ABC-project, neem dan contact op met Francisca van de Schilde van Impuls.