activiteiten cursussen diensten

Opnieuw zoeken..

alleen, hoe dan verder

Met 'alleen hoe dan verder' organiseert Impuls bijeenkomsten voor weduwen en weduwnaars vanaf 60 jaar. 

 

Het overlijden van een partner brengt veel verdriet met zich mee. In zes bijeenkomsten praten we over de tijd na het overlijden.

De eerste bijeenkomsten staan in het teken van dit verdriet. De gevoelens van intens verdriet, onzekerheid en angst komen dan ter sprake. De deelnemers vinden dan vaak herkenning en steun bij elkaar.

De laatste bijeenkomsten staan in het teken van ‘hoe pak je de draad weer op?’ Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van (vrije)tijdsbesteding, vrijwilligerswerk, vakanties etc. Ook vragen op het gebied van wonen, vormen van ondersteuning en zorg kunnen aan de orde komen. In overleg met de deelnemers worden de bijeenkomsten evt. afgesloten met een gezellig samenzijn.

 

De kosten voor de zes bijeenkomsten bedragen Euro 10,-. 

 

Wilt u weten wanneer de nieuwe bijeenkomsten starten, of wilt u meer informatie?

Bel of mail dan gerust met de ouderenadviseurs van Impuls via tel. 0541 571414.