activiteiten cursussen diensten

Opnieuw zoeken..

Buurtbeweegcoach

 

 

De buurtbeweegcoach is actief in heel Oldenzaal. Het is een project waarbij er verbindingen gezocht worden tussen bewoners in de wijk en betrokken partijen.

 

Doel van de buurtbeweegcoach is om meer (in)actieve bewoners van de wijk te laten sporten en bewegen in welke vorm dan ook. En dit te realiseren door bestaande sport- en beweegaanbod op ieder niveau te verbinden, verbreden, versterken en innoveren waar mogelijk. Gezondheid en leefbaarheid spelen ook een rol. 

 

 

Bij Impuls zijn er drie buurtbeweegcoaches actief:

 

Esther van Loon | Buurtweegcoach senioren

De buurtbeweegcoach senioren is er voor alle 55-plussers in Oldenzaal. Voor vragen, bijvoorbeeld over het beweegaanbod, kunt u contact opnemen via e.vanloon@impuls-oldenzaal.nl of via telefoonnummer 0541 – 57 14 14. Kijk hier voor alle beweegactiviteiten in Oldenzaal voor 55-plussers. 

 

Engin Demir | Buurtbeweegcoach | Wijken de Thij en Zuid-Berghuizen

e.demir@impuls-oldenzaal.nl

 

Francisca van de Schilde 

Als sportverbinder/buurtbeweegcoach houdt zij zich bezig met:

  • Uitvoering van het Beweeg- en sportakkoord, zie www.oldenzaalvitaal.nl
  • Sport en bewegen voor mantelzorgers
  • Aangepast sporten en bewegen
  • Brede ondersteuning van sportverenigingen

Vragen? Neem contact op via f.vandeschilde@impuls-oldenzaal.nl

 

 

Kijk ook eens op de website van FC Noaber.