activiteiten cursussen diensten

Opnieuw zoeken..

onafhankelijke clientondersteuning (OCO)

 

Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Aan hulp bij vragen over bijvoorbeeld wonen, werken, geld of juridische zaken? Wilt u ondersteuning bij instanties zoals de gemeente of huisarts? Of is er sprake van een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, waardoor extra ondersteuning gewenst is?

 

Neem dan contact op met de onafhankelijke clientondersteuner van Impuls (OCO) De ondersteuning is gratis en uw belang staat altijd voorop.

 

- u zoekt bijvoorbeeld meedenkhulp omdat u een aanvraag wilt doen voor een voorziening op het gebied van wonen, werken, vervoer, zorg en jeugd (bijvoorbeeld PGB, huishoudelijke hulp, scootmobiel, uitkering etc).

- u zoekt bijvoorbeeld iemand die advies kan geven over (het voorkomen of indienen van) een klacht of bezwaar

- u heeft bijvoorbeeld een vraag over regels van de overheid of de verzekeraar die niet duidelijk zijn

- u zoekt bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren voor de gemeente of andere instellingen.

 

Welke soorten diensten vallen onder cliëntondersteuning?

 

  • Clientondersteuning bestaat in praktijk uit verschillende diensten, zoals het geven van informatie en advies, vraagverheldering, kortdurende ondersteuning, bemiddeling en verwijzing, hulp bij klachten en (voorkomen) van bezwaar en beroep.
  • Clientondersteuning is altijd onafhankelijk. 
  • De ondersteuning is van tijdelijke aard. Indien er langdurig en structureel hulp gewenst is, zoeken wij met u naar de juiste passende hulp. Wij willen u op weg helpen en een steuntje in de rug bieden.
  • Wij bieden hulp bij WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Zo kan een clientondersteuner ook helpen met het opstellen van een persoonlijk plan voor een WMO-aanvraag.

 

Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking met zorginstanties en de gemeente zodat er altijd een goed en actueel beeld is van de ontwikkelingen op zorggebied. 

 

Heeft u vragen? U kunt een afspraak maken met onze onafhankelijke clientondersteuner via telefoonnummer 0541 57 14 14. Kijk ook eens op www.clientondersteuning.co.nl Hier vindt u ook diverse filmpjes die u een indruk geven wat een onafhankelijke clientondersteuner voor u kan doen. Klik op onderstaande afbeelding voor de link.