activiteiten cursussen diensten

Opnieuw zoeken..

Stichting Palet

 

Stichting Palet begeleidt vluchtelingen en migranten bij de vestiging en integratie in de Twentse samenleving. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de vluchteling cq migrant staan hierbij centraal.

 

Wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten ze het AZC, het asielzoekerscentrum, verlaten en krijgen ze ergens in ons land een woning toegewezen. Stichting Palet begeleidt de vluchtelingen het eerste jaar, in samenwerking met de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser, bij deze nieuwe fase in hun leven. Dit geldt ook voor de zogenaamde uitgenodigde vluchtelingen die door de Nederlandse overheid worden uitgenodigd om in Nederland te komen wonen.

Daarnaast is Stichting Palet een laagdrempelig informatie- en adviespunt voor migranten en de bij hen betrokken organisaties en personen.

 

Tot slot geeft Stichting Palet presentaties bij scholen, kerkelijke organisaties, vrouwenorganisaties of andere instellingen. We hopen door het geven van informatie die gebaseerd is op jarenlange ervaring meer begrip voor vluchtelingen te kweken.

 

Inlichtingen:

Stichting Palet, platform voor vestiging en integratie van migranten

Dr. Schaepmanstraat 3

7572 XT Oldenzaal

Telefoon: 0541-522827

E-mail: info@stichting-palet.nl       

http://www.stichting-palet.nl/