activiteiten cursussen diensten

Opnieuw zoeken..

Vriendenkring


De Vriendenkring is er op gericht om mensen met een beperking, die behoefte hebben aan vriendschappen (maar voor wie het lastig is deze aan te gaan en te onderhouden) met elkaar in contact brengen. Op deze manier probeert de Vriendenkring te voorkomen dat mensen met een beperking in een sociaal isolement raken.

 

De Vriendenkring ondersteunt mensen bij het aangaan van vriendschappelijke contacten, het onderhouden van vriendschappelijke contacten en het uitbreiden van het sociale netwerk.

 

 De Vriendenkring bestaat uit maximaal 5 personen. De groep komt regelmatig bij elkaar en wordt ondersteund door een vrijwilliger. In de opstartfase is er tevens begeleiding vanuit Impuls aanwezig.

 

Naast het gezellig bij elkaar komen en praten over verschillende onderwerpen zullen er ook regelmatig activiteiten ondernomen worden. Te denken valt aan samen naar de stad, bioscoopbezoek, uit eten enz.

 

Het doel van de vriendenkring is om mensen bij elkaar te brengen die op zoek zijn naar vriendschap of leuke contacten maar bij wie dat om bepaalde redenen niet zo makkelijk verloopt. Dat kan zijn door bijv. een lichte verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en/of psychische beperkingen. 

 

Wilt u meer weten over de Vriendenkring in Oldenzaal? Of vindt u het leuk om de groep, op vrijwillige basis, te begeleiden? Neem dan contact op met Christel Douma van Impuls!