activiteiten cursussen diensten

Opnieuw zoeken..

wegwijzer informele zorg en armoedebestrijding

 

In Oldenzaal zijn tal van organisaties actief die een aanbod informele zorg hebben. Kenmerkend is dat zij hun aanbod uitvoeren met vrijwilligers.

 

Informele zorg is het best te omschrijven als hulp die vrijwillig en onbetaald wordt gegeven. Het gaat om steun aan iemand die vanwege een bijzondere hulpbehoefte (als  gevolg van ziekte of handicap) bepaalde activiteiten niet kan uitvoeren.

 

In de Wegwijzer informele zorg en armoedebestrijding vindt u alle instanties. Wilt u een papieren exemplaar toegezonden krijgen, neem dan contact met ons op.