over Impuls

Directie Impuls

De directie van Impuls bestaat uit:

 

Directeur/bestuurder (foto)

Alice ten Dam

 

Managementteam

Vincent Kokenberg (teamleider sociaal werkers)

Fenny Tolhuis (teamleider peuterspeelzalen)

 

 

 

Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van Impuls bestaat uit zes leden:

 

Mevrouw L. Davids (voorzitter)

De heer H. Velthausz

Mevrouw G. ter Huurne

De heer P. Windt

Mevrouw A. van Rossum (niet op de foto)

De heer B. Veenstra (niet op de foto)

 

 

 

Wie is wie

 

Wie werken er allemaal bij Impuls?

Lees meer..

Visie

 

Ieder mens draagt op zijn eigen manier bij aan de samenleving. Omdat die samenleving voortdurend in beweging is, moeten mensen zich blijven ontwikkelen. Echter, niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden tot ontwikkeling. Persoonlijke, culturele of financiële factoren kunnen individuen of groepen beperken. Daarom ontwikkelt Impuls, naast het algemene aanbod, specifiek aanbod voor hen. 

Lees meer..

Privacy Statement Impuls

 

Om Oldenzalers goed van dienst te kunnen zijn, en om ons werk zo goed mogelijk uit  te kunnen voeren, werkt Impuls met persoonsgegevens.

Lees meer..

Leveringsvoorwaarden

 

Op alle diensten van Impuls zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

De leveringsvoorwaarden voor de peuterspeelzalen Impuls bestaan uit de algemene leveringsvoorwaarden aangevuld met specifiek voor dat onderdeel geldende leveringsvoorwaarden.

 

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 41032017.

Klachtenregeling

 

Bij Impuls proberen we iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Meestal lukt ons dat goed. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat dat ons dan alstublieft weten. Dan kunnen we eventuele fouten herstellen, en onze dienstverlening aan u verbeteren.  

 

Wanneer u wilt weten hoe wij met uw klacht omgaan kunt u het klachtenreglement van Impuls bekijken.

 

Lees meer..

ANBI

 

Hier kunt u de ANBI verslagen inzien.

Lees meer..