peuter speelzalen

Kosten


Per 1 januari 2018 vallen peuterspeelzalen onder de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaal.

 

Lees meer..

LRKP nummers peuterspeelzalen

Hier vindt u de LRKP nummers van onze peuterspeelzalen.

 

 

Lees meer..

Peuterspeelzalen Impuls

De peuterspeelzalen van Impuls worden per 1 augustus 2020 voortgezet door Smallsteps en Columbus Junior. Daarmee komt er een einde aan een hele lange periode waarin wij voorschoolse educatie hebben aangeboden. 

Lees meer..

Vergoeding ouderbijdrage

 

Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen.

 

Hoe is dit nu geregeld (stand van zaken per 8 juni 2020)?

 

Lees meer..