peuter speelzalen

Informatieboekje peuterspeelzaal

 

Wij hebben alle praktische en nuttige informatie over onze peuterspeelzalen in een informatieboekje samengevat. Dit boekje kunt u hier nalezen.

Lees meer..

Pedagogisch Beleidsplan

 


In het pedagogisch beleidsplan geven wij aan hoe wij vandaag en in de toekomst met de kinderen op onze vier peuterspeelzalen omgaan en welke werkwijze wij hanteren.

Lees meer..

Vakantierooster

 

De peuterspeelzalen van Impuls haken aan bij de vakanties van de basisscholen in de regio Noord. Hieronder treft u het overzicht aan.

Lees meer..

Haal- en brengtijden

 

De peuterspeelzalen zijn geopend van 08.00 uur tot ca. 16.00 uur.

 

U kunt uw kind brengen tussen 08.15 uur en 08.30 uur (ochtendgroep) of tussen 13.00 - 13.15 uur (middaggroep).

U kunt uw kind weer ophalen tussen 11.45 uur en 12.00 uur (ochtendgroep) of 15.15 uur en 15.30 uur (middaggroep).

Lees meer..

Oudercommissie

 

Voor onze peuterspeelzalen bent u als ouder een onmisbare schakel. U kent uw eigen kind het beste en weet wat u belangrijk vindt wat betreft de ontwikkeling en begeleiding. Betrokkenheid is daarom erg belangrijk en een actieve inbreng stellen we zeer op prijs. Om deze reden is er een oudercommissie.

Lees meer..

Inspectierapporten

 

Jaarlijks worden de peuterspeelzalen getoetst door de GGD Twente. De inspectierapporten kunt u hier nalezen.

Lees meer..

Kosten

Per 1 januari 2018 vallen peuterspeelzalen onder de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaal.

 

Lees meer..

LRKP nummers peuterspeelzalen

Hier vindt u de LRKP nummers van onze peuterspeelzalen.

 

 

Lees meer..

Leveringsvoorwaarden

 

Op alle diensten van Impuls zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Voor de Peuterspeelzalen Impuls gelden daarnaast aanvullende leveringsvoorwaarden. In de leveringsvoorwaarden voor de Peuterspeelzalen zijn zowel de algemene als de aanvullende leveringsvoorwaarden opgenomen.

 

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 41032017.

Lees meer..