statushouders

Wat doet Palet?

 

Palet begeleidt vluchtelingen en migranten bij de vestiging en integratie in de Twentse samenleving.

Lees meer..

Begeleiden vluchtelingen

 

Wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten ze het AZC (Asielzoekerscentrum) verlaten en krijgen ze ergens in ons land een woning toegewezen.

Lees meer..

Corona in Turks, Engels, Arabisch en Tigrinya

 

Hier leest u informatie over corona in het Turks, Engels, Arabisch en Tigrinya. De persconferenties zijn hier in verschillende talen te bekijken.

 

 

Lees meer..

Vrijwilligers

 

Palet draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. De vrijwilligers worden begeleid en krijgen administratieve ondersteuning vanuit het kantoor in Oldenzaal.

Lees meer..