volwassenen senioren

Nieuwsbrief voor senioren en mantelzorgers 

 

In deze tijden, die voor veel mensen lastig zijn, brengen we een extra nieuwsbrief uit. Vanaf 1 juni a.s. zullen we van de wekelijkse nieuwsbrief, overgaan op een maandelijkse nieuwsbrief.


Lees meer..


Deze nieuwsbrieven bevatten puzzels, gedichten, verhalen en tips. Wilt u de nieuwsbrief lezen? U vindt ze hier!

 

Nieuwsbrief 1, 31 maart 2020

Nieuwsbrief 2, 6 april 2020

Nieuwsbrief 3, 14 april 2020

Nieuwsbrief 4, 20 april 2020

Nieuwsbrief 5, 27 april 2020

Nieuwsbrief 6, 6 mei 2020

Nieuwsbrief 7, 12 mei 2020

Nieuwsbrief 8, 18 mei 2020

Nieuwsbrief 9, 25 mei 2020

Nieuwsbrief 10, 29 juni 2020

                                                                            Logo Oranje Fonds

 

 

Heeft u zelf tips die u wilt delen in deze nieuwsbrief? Meld ze dan gerust: info@impuls-oldenzaal.nl.

 

Een Oldenzaal waar mensen met dementie meedoen!

 

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe, ook in Oldenzaal. In 25 jaar zal het aantal mensen met dementie in Oldenzaal bijna verdubbelen. Ongeveer 70 % van deze mensen wonen thuis, met of zonder zorg. 


Lees meer..


Voor de mensen met dementie maar ook voor de mantelzorgers is het van belang dat men mee kan blijven doen aan (maatschappelijke) activiteiten en dat de omgeving voor de mensen met dementie veilig is en dat bijvoorbeeld de gemeente waarin men woont, ‘dementievriendelijk’ is. Dat willen we ook in Oldenzaal bereiken!

 

In een dementievriendelijke gemeente:

  • kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving.
  • maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door aanbieden van trainingen ‘Omgaan met dementie’.

 

Het doel is een gemeenschap te creëren waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot club en wijkagent. Een gemeenschap waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar verenigingen of de bibliotheek gaan of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.

 

In de beginfase van het dementeringsproces is over het algemeen (nog) geen (geïndiceerde) zorg of opvang nodig. In deze fase willen mensen hun vertrouwde, dagelijks leven voortzetten.  Zelf de boodschappen halen, actief blijven in de vereniging, probleemloos een kopje koffie drinken op een terras, dat zijn zaken die voor hen belangrijk zijn. Met andere woorden: Blijven meedoen!

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat sociale netwerken (verenigingen, buren) en de woonomgeving (buurt, winkels, horeca) geïnformeerd worden over de (eerste) signalen van dementie en hoe hier mee om te gaan. Dit wordt gedaan door het geven van o.a. informatiebijeenkomsten en trainingen. Op www.samendementievriendelijk.nl vindt u meer informatie. Ook bij Impuls kunt u terecht voor meer informatie of een training, eem gerust contact met ons op!

 

Uiteindelijk hopen we te bereiken dat Oldenzaal een plek wordt waar mensen met dementie kunnen blijven meedoen!

Kom in beweging en wandel mee!


Wilt u wel eens wandelen maar komt het er te weinig van? Of wilt u niet alleen, maar met iemand samen wandelen? Voorjaarskriebels voelen en lekker naar buiten? Trek dan eens de stoute wandelschoenen aan en loop mee!

 


Lees meer..


De fysiotherapiepraktijken in Oldenzaal organiseren wekelijks wandelingen voor ieder niveau. Doet u mee?

 

Wandelen op groen recept

Groepswandeling van ongeveer een uur met de fysiotherapeut.

Wanneer? Op woensdag van 12.45-13.45 uur

Locatie: Fysiotherapie de Essen, Zilverschoon 151

Contactgegevens: Fysiotherapie de Essen T: 0541-518016 M: info@fysiotherapiedeessen.nl

 

Wandelen

Wanneer? Op woensdag van 13.00-13.45 uur

Locatie: Gezondheidscentrum, Haverstraat 15

Contactgegevens: Frank Lanen T: 0541-523111 M: info@fysiotherapielanen.nl

 

Wandelen

Wandelen met een fysiotherapeut.

Wanneer? Op vrijdag van 13.00-13.30 uur

Locatie: Fysio Kruisstraat, Kruisstraat 8

Contactgegevens: Harold de Jong T: 0541-520958 M: info@fysiotherapiekruisstraat.nl

 

 

Twijfelt u nog? Niet doen! Iedereen kan meewandelen en het kost u niets. Indien u eerst meer informatie wilt, bel dan met Esther van Loon, buurtbeweegcoach voor senioren van Impuls bellen via 0541 – 571 414.

 

 

 

 

 

 

 

Gym voor 55-plussers

 

Vindt u het leuk om samen te bewegen? En bent u 55+? Doe dan mee met de gymlessen voor senioren. De gymlessen worden gegeven in de De Oostpoort aan de Oostwal én in de Walgaarden.


Lees meer..


In de Oostpoort wordt iedere maandag om 10.00 uur gegymd.

In de Walgaarden zijn iedere dinsdag twee groepen die gymen. De eerste groep heeft les van 14.00-14.30 uur en de tweede groep heeft les van 15.00-15.30 uur. 

 

De kosten bedragen €6,- per maand.

 

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar! U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 0541-571414 of via mail e.vanloon@impuls-oldenzaal.nl.

Alzheimer cafe

 

Het Alzheimer Café Oldenzaal is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners en familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en belangstellenden zijn van harte welkom.


Lees meer..


Het Alzheimer Café Oldenzaal is elke laatste donderdag van de maand (behalve in juli, augustus en december) geopend in het Michgoriushuis, Marktstraat 10 te Oldenzaal.

 

De zaal is geopend om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis. In verband met beperkte ruimte inzake de 1,5 meter regels verzoeken wij u zich vooraf aan te melden op onderstaand telefoonnummer of per mail op info@impuls-oldenzaal.nl.


Naast het geven van informatie is er ook veel ruimte om vragen te stellen en om in informele sfeer ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook is er regelmatig een thema. Voor meer informatie kunt u bellen naar het Michgoriushuis tel: 0541 571414.

 

 

Geheugenspreekuur in het Michgoriushuis: Vanaf 1 september 2020 gaat het geheugenspreekuur weer starten.

Wanneer u zich zorgen maakt over uw geheugen of dat van uw partner/ familielid. Het geheugenspreekuur is iedere eerste en derde dinsdag van de maand van 13.00 uur tot 14.00 uur in het Michgoriushuis, Marktstraat 10-12 te Oldenzaal. Wanneer bezoek aan het Michgoriushuis niet mogelijk is kan er een afspraak gemaakt worden voor een bezoek aan huis. Belt u ons dan op 0541 571414 voor het maken van een afspraak. 

 

 

 

 

Problemen met uw buren? Bel met buurtbemiddeling!

 

Een blaffende hond, schreeuwende kinderen, klussende buren, een rokende barbecue, harde muziek … zaken in uw buurt waar u zich misschien wel enorm aan ergert.


Lees meer..Zorg dat de irritaties niet oplopen en ga met elkaar in gesprek. Tips hiervoor vindt u op www.problemenmetjeburen.nl. Komt u er zelf niet uit? Of vindt u het toch lastig? Neem dan contact op met buurtbemiddeling.


Wat kan buurtbemiddeling voor u en uw buren doen?

  1. U belt buurtbemiddeling en u krijgt ruim te tijd om uw verhaal te doen.
  2. Bemiddelaars nemen telefonisch contact met u op om te overleggen wat er NU mogelijk is.
  3. Bemiddelaars nemen telefonisch contact op met uw buren om hun kant van het verhaal te horen.
  4. Bemiddelaars overleggen met uw buren wat er NU mogelijk is.
  5. Afhankelijk van de wensen van u en uw buren én van de mogelijkheden die we momenteel hebben, gaan u en uw buren, samen met de bemiddelaars, aan de slag om een oplossing te vinden.
  6. Bemiddelaars blijven betrokken zolang het nodig is.

 

Bemiddelaars helpen de ruziënde partijen om het contact te herstellen en na te denken over oplossingen. Buurtbemiddeling vindt plaats op vrijwillige basis en is gratis. Wilt u meer weten? Bel dan met Impuls via 0541 571414 of mail naar buurtbemiddeling@impuls-oldenzaal.nl.

 

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Oldenzaal en is gratis. Het project is een initiatief van WBO wonen, de Gemeente Oldenzaal, de Politie en Impuls. Meer informatie vindt u ook op de website www.problemenmetjeburen.nl.

 

Formulierenservice

 

De Formulierenservice kan weer van start! Echter wel op afspraak. Dus heeft u een vraag over het invullen van een formulier of hulp nodig bij het lezen van een brief? Bel dan 0541- 57 14 14. Wij helpen u graag verder!

 

Heeft u een vraag of kunt u bijvoorbeeld een formulier niet invullen? Maak dan een afspraak met Formulierenservice.


Lees meer..


Formulierenservice Oldenzaal helpt u graag bij het invullen van een formulier of het lezen van brieven. U kunt denken aan het aanvragen van een kwijtschelding of uitkering. Alle formulieren met betrekking tot het sociale domein komen in aanmerking.

 

Waar en wanneer (alleen op afspraak):

Maatschappelijk Plein, Ganzenmarkt 2 te Oldenzaal:
Dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur

(ook voor anderstaligen, er is een tolk aanwezig)

  

Michgoriushuis, Marktstraat 10-12 te Oldenzaal:
Donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur

  

Vergeet niet uw legitimatiebewijs en Digidcode mee te nemen!

  

U kunt de formulierenservice bereiken door te mailen naar info@impuls-oldenzaal.nl. Bellen kan ook: 0541 571414.

 

 


LET OP: IN DE ZOMERVAKANTIE EN KERSTVAKANTIE IS ER GEEN FORMULIERENSERVICE

 

 

 

Geheugenspreekuur vanaf 1 september weer van start!

 

Iedereen vergeet wel eens iets. Dat is geen reden om ongerust te worden. Maar wanneer u merkt dat de vergeetachtigheid toeneemt, kan het prettig zijn om daar eens met een deskundige over te praten.


Lees meer..


Het geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over het geheugen. Ook kunt u hier advies vragen wanneer u zich zorgen maakt over het geheugen van uw partner, ouders of familieleden. Er is telkens een deskundige van Impuls, Carintreggeland, Zorggroep Sint Maarten of Zorgfederatie Oldenzaal aanwezig.

 

Het geheugenspreekuur is iedere eerste en derde dinsdag van de maand van 13.00 uur tot 14.00 uur in het Michgoriushuis, Marktstraat 10 te Oldenzaal. Loop gerust binnen! 

 

NB: Wanneer bezoek aan het Michgoriushuis niet mogelijk is kan er een afspraak gemaakt worden voor een bezoek aan huis. Bel voor meer informatie met Impuls,
tel. 0541 571414.

 

 

Team geheugenspreekuur:

 

Maatje

 

Wilt u graag meer sociale contacten maar durft u de stap niet te zetten? Vindt u het moeilijk om alleen ergens op af te gaan? Impuls kan met u op zoek gaan naar een maatje. Een dame of heer die samen met u gaat kijken naar geschikte activiteiten en die ook enkele keren met u mee op stap gaat.

 

Wilt u graag een maatje? Neem dan contact met ons op!