Contact met Impuls

Resultaten enquête: een dikke 8 voor Impuls

Impuls scoort een dikke 8 voor haar dienstverlening in Oldenzaal. Een cijfer waar we heel trots op zijn!

In de afgelopen periode heeft Impuls een grootschalige enquête uitgezet onder ruim 2.500 bekenden van Impuls. Vrijwilligers, deelnemers van activiteiten, Oldenzalers die gebruik maken van diensten van Impuls: zij hebben een vragenlijst ingevuld die Impuls gebruikt voor het bepalen van haar koers voor de komende jaren.

De vragenlijst is ingevuld door meer dan 450 personen en zij hebben de dienstverlening van Impuls beoordeeld met een 8.1! Daar zijn we enorm blij mee. We hebben geïnformeerd naar het welbevinden van de mensen, zorgen die er zijn en of er suggesties zijn om als gemeenschap meer naar elkaar om te kijken..

De meerderheid van de ondervraagden geeft aan goed contact met anderen te hebben, goed voor zichzelf te kunnen zorgen en zich gezond en fit te voelen. De geënquêteerden is tevens gevraagd naar de zorgen die er zijn. De groeiende armoede, woningnood, eenzaamheid onder inwoners en de huidige omgangsvormen staan hierbij bovenaan. Ook zijn er meer dan 400 suggesties gedaan hoe we kunnen stimuleren dat mensen in Oldenzaal meer naar elkaar omkijken. Inwoners stuurden hun suggesties in en die variëren van meer activiteiten, meer ‘Noaberschap’, buurthuizen, het doen van vrijwilligerswerk tot meer doen in je eigen buurt, voorlichting op scholen en gespreksgroepen. Al in een eerder stadium zijn de vrijwilligers van Impuls bevraagd over deze onderwerpen. Hier kunnen we mee vooruit!

Impuls gaat alle reacties de komende periode analyseren en meenemen in de totstandkoming van haar plannen voor de komende jaren. Ook wordt een Impulspanel opgericht waarin meegedacht kan worden over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de dienstverlening van Impuls.

Onder de inzenders van de enquête is inmiddels een aantal cadeaubonnen verloot.