Missie

Missie en visie

Ieder mens draagt op zijn eigen manier bij aan de samenleving. Omdat die samenleving voortdurend in beweging is, moeten mensen de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Impuls stimuleert dat mensen hun ontwikkelingsmogelijkheden waar kunnen maken.

Met de ondersteuning van Impuls kunnen mensen:

  • hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen
  • kennis opdoen
  • hun zelfvertrouwen vergroten
  • zelfredzaam in de samenleving staan
  • hun talenten, kennis en vaardigheden leren toepassen in de samenleving

Missie

Impuls wil mensen stimuleren om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving en daaraan hun eigen bijdrage kunnen leveren. Impuls doet dit op een onafhankelijke en laagdrempelige manier, door diensten en activiteiten aan te laten sluiten bij de behoefte van inwoners.

Ons motto is: professioneel en betrokken!