Missie

Missie en visie

Ieder mens draagt op zijn eigen manier bij aan de samenleving. Impuls helpt hierbij en stimuleert dat mensen zich ontwikkelen en hun talenten inzetten. We willen graag dat iedere inwoner zich gezond, tevreden en comfortabel voelt, zowel fysiek als mentaal.

Met de ondersteuning van Impuls kunnen mensen:

  • hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen
  • kennis opdoen
  • hun zelfvertrouwen vergroten
  • zelfredzaam in de samenleving staan
  • hun talenten, kennis en vaardigheden leren toepassen in de samenleving

Missie

Impuls wil mensen stimuleren om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving en daaraan hun eigen bijdrage kunnen leveren. Impuls doet dit op een onafhankelijke en laagdrempelige manier, door diensten en activiteiten aan te laten sluiten bij de behoefte van inwoners.

Lees hier het strategisch plan 2024-2028

Wat we willen zijn, uitstralen en beloven vatten we samen in de belofte die we aan alle inwoners van Oldenzaal doen: