Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Impuls houdt toezicht, adviseert en ondersteunt. Zij zien toe op het beleid en het beheer van het bestuur. De bestaat Raad van Toezicht van Impuls bestaat uit 5 leden:

Mevrouw G. ter Huurne (voorzitter)
De heer B. Veenstra (vice-voorzitter)
De heer P. Windt
Mevrouw L. Kok-Tiddens
De heer A. de Boer

Zij komen minimaal 5 keer per jaar samen.