Inburgeren

Inburgeren

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Palet, onderdeel van Impuls, helpt hierbij.

Als een vluchteling de hele asielprocedure heeft doorlopen, krijgt diegene een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Elke gemeente in Nederland moet verplicht een aantal statushouders huisvesten. In Oldenzaal, Dinkelland en Losser begeleid Palet hierbij.

Wat doet Palet?

Palet begeleidt statushouders bij de inburgering in de Twentse samenleving. Via de gemeente en de woningbouwvereniging wordt een woning toegewezen. We helpen dan met adviezen over bijvoorbeeld geldzaken, de nodige verzekeringen, het inschrijven bij een school en het lezen van de post.

Eigen regie

Het is belangrijk dat statushouders zichzelf kunnen redden. We helpen ze in het eerste jaar met het papierwerk, de geldzaken, de Nederlandse regels, contact met anderen en de taal. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de statushouder zelf en ze houden zelf de regie. De hulp van Palet duurt een jaar.

Vrijwilligers

Palet begeleidt zo’n 80 gezinnen in Oldenzaal, Dinkelland en Losser en draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor hulp bij de taal, technische klussen, helpen bij administratie of voor een luisterend oor. Je maakt als vrijwilliger kennis met andere culturen en draagt bij aan het welzijn van de statushouders.

Zonder vrijwilligers kunnen wij ons werk niet goed doen!

Contact

De medewerkers van Palet zijn bereikbaar via telefoonnummer 0541 571414 of per mail palet@impuls-oldenzaal.nl. Ook kun je, op afspraak, langskomen bij het spreekuur in Oldenzaal, Losser en Denekamp.  

Informatie voor professionals

Regelmatig informeren wij professionals over de werkwijze van Palet. De informatiebrieven kun je hier nalezen.

Informatiebrief 1, 2022

Informatiebrief 2, 2022

Wil je meer informatie?    Bekijk deze activiteiten